Telefon: +46(0)472 180 899

Värme och Kraftverksanläggningar


Värme och Kraftverksanläggningar

GLOBAL CONCEPT produktutbud är utvecklat med en miljö och arbetsmiljöhänsyn. Nedan följer några exempel på produktgrupper för fjärrvärme och hetvattensystem.

  • Korrosionsinhibitorer
  • Syrereduktionsmedel
  • Dispergeringsmedel
  • Läckagesökningsmedel
  • Kombinationsprodukter
  • Flockningsmedel

Utöver kemikalier så ingår olika typer av utrustningen i GLOBAL CONCEPT helhetskoncept. För att designa lämplig behandlingsprogram utför vår representant en systemgenomgång och vattenanalys.