Telefon: +46(0)472 180 899

Värme och kraftverkanläggningar


Värme och kraftverkanläggningar

VarmeochkraftverkDet är av stor vikt att vattnet som används som energibärare i fjärrvärme och hetvattensystem behandlas så att rätt vattenbehandling upprätthålls.

Vid riktig vattenkvalitet så förebyggs korrosion och beläggningsuppbyggnad. Att ha kontroll på utsläpp är också väsentligt inom kraftverksanläggningar.

GLOBAL CONCEPT vattenbehandlingsprogram innebär:

  • Ökad livslängd
  • Ökat energiutnyttjande och minskad miljöbelastning
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftstörningar och oplanerade driftstopp
  • Minskade utsläpp till recipient
  • Minskad kemikaliehantering