Telefon: +46(0)472 180 899

Styr & doserutrustning


Styr & doserutrustning
För att uppnå ett optimalt behandlingsresultat är det viktigt att dosera kemikalier i förhållande till belastning. Detta gäller generellt oavsett typ utav applikation, det som skiljer är vilken styrfunktion som används vilket kan vara spädvattenmängd, ledningsförmåga, pH, temperatur etc.

Målet med en rätt dimensionerad dosering är:

 • Behandling i förhållande till behov
  • Överdosering undviks, onödig förbrukning
  • Underdosering undviks, försämrat behandlingsresultat
 • Miljöbelastning
  • Minskad kemikaliemängd till recipient
  • Minskad kemikalieförbrukning

GLOBAL CONCEPT har komplett styr och doserutrustningar för de flesta vatten applikationer.

 • Kyltorn
 • Ångpannor
 • Fjärrvärme och hetvatten
 • Allmänt doserpumpar för de flesta typer av kemikalier