Telefon: +46(0)472 180 899

Skumdämpare


Skumdämpare
GLOBAL CONCEPT skumdämpare består i både kort och långtidsverkande produkter. Produktserierna är baserade på en eller flera av följande bärare.

  • Vatten
  • Alkohol
  • Vegabiliskaoljor
  • Mineraloljor

Utvärdering av produkt görs för varje enskild applikation. För design av lämplig produkt kontakta GLOBAL CONCEPT representant.