Telefon: +46(0)472 180 899

Rengöringar


Rengöringar

Beläggningar försämrar väsentligt verkningsgraden på energiöverförande ytor och kostar samtidigt samhället stora summor pengar och även ökad miljöbelastning. Att hålla ytor rena är av största vikt oavsett om det gäller vattensystem eller luftburna kylkondensorer.

Beläggningar kan bestå av många olika typer av mineraler (scaling, pannsten) eller av organiskt material. Generellt kan man säga att en organisk beläggning har ca 3-5 ggr så stor isolerande effekt som en Kalciumkarbonat (kalk) beläggning.

GLOBAL CONCEPT har ett komplett produktutbud av rengöringskemikalier och utför också kemiska rengöringar. Detta i egen regi eller tillsammans med samarbetspartner.