Telefon: +46(0)472 180 899

Rengöring


Rengöring
GLOBAL CONCEPT har ett brett produktutbud för olika typer av beläggningar. Nedan följer produktgrupper ur våra rengöringsmedel.

  • Flytande basiska och neutrala rengörings och dispergeringsmedel
  • Alkaliska och neutrala rengörings och dispergeringsmedel
  • Rengörings geler för torra appliceringar

Utöver kemikalier så ingår rengöringsutrustning i ett helhetskoncept. För att designa lämplig behandlingsprogram kontakta GLOBAL CONCEPT representant.