Telefon: +46(0)472 180 899

Om oss


Företaget
GLOBAL CONCEPT Sverige AB är ett dotterbolag till Environmental Speciality Chemicals (ESC) Ltd med inriktning vattenbehandling. ESC är utöver i Sverige verksamma genom sina dotterbolag i Norge, Danmark, England och Polen.

Inom ESC finns kunskapscenter och egen produktion för dotterbolagen. Mikrobiologer och kemister över Europa leder utvecklingen och ger företaget dess spetskompetens när det gäller olika vattenbehandlingsområden, exempelvis lösningar inom legionellahanteringen.

Ett internationellt samarbete med ledande kemikalie- och utrustningsföretag ger oss utmärkta möjligheter att erbjuda innovativa lösningar inom vattenbehandling.

Organisation
image

 

Företagshistoria
Environmental Speciality Chemicals Ltd grundades i slutet av 90- talet i England i Doncaster South Yorkshire. Verksamheten var primärt inriktad på kyl och pannvattenbehandling.

2007 skedde en omstrukturering där produktion och utveckling centraliserades samtidigt decentraliserades försäljning och service verksamheten.

Omstruktureringen gjordes för att möta kunders efterfrågan av specialprodukter i kombination av ett närmare samarbete, men också för att utöka med resurser för att möta de ökade krav som ställs på kemikalieproducenter.