Telefon: +46(0)472 180 899

Legionella kontroll


Legionella kontroll

LegionellakontrollGLOBAL CONCEPT har ett komplett program för legionella hantering i system som kylvatten, schrubbersystem, tappvarmvatten i kommersiella fastigheter och i fritidsanläggningar

Våra legionella tjänster består av:

  • Riskvärdering och kartläggning,
  • Kurs och utbildningar
  • Behandling med bekämpningsmedel och utrustning
  • Analyser
  • Rengöringar och sanering