Telefon: +46(0)472 180 899

Kylvatten


Kylvatten

kylvattenVatten är ett viktigt kylmedia inom industrin och kommersiella fastigheter. Oavsett typ av kylvattensystem är det av största vikt att vattnet är i balans, detta för att undvika problem med kalkbeläggningar, korrosion, föroreningar och mikrobielltillväxt.

Den mikrobiella tillväxten kan även innebära legionella tillväxt vilket skall undvikas i synnerhet i kyltornsystem eller liknande aerosoler.

Att ha en optimal vattenbehandling är därför av stor vikt. Vattenbehandlingens utformning är beroende av flera faktorer.

GLOBAL CONCEPT har ett komplett produktsortiment för att uppnå en säker och optimaldrift för kylvattenanläggningar.

GLOBAL CONCEPT vattenbehandlingsprogram innebär:

  • Ökad livslängd
  • Ökat energiutnyttjande och minskad miljöbelastning
  • Minskad vattenförbrukning
  • Minskade driftstörningar och oplanerade driftstopp
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Minskad kemikaliehantering