Telefon: +46(0)472 180 899

Kylvatten


Kylvatten
GLOBAL CONCEPT produktutbud är utvecklat med en miljö och arbetsmiljöhänsyn. Nedan följer produktgrupper ur vårt produktutbud för kylvatten.

  • Beläggningsinhibitorer
  • Korrosionsinhibitorer
  • Dispergeringsmedel
  • Biodispergeringsmedel
  • Biocider
  • Kombinationsprodukter
  • Kemikaliefri bakteriebekämpning

Utöver kemikalier så ingår olika typer av utrustning i GLOBAL CONCEPT helhetskoncept. För att designa lämplig behandlingsprogram utför vår representant en systemgenomgång och vattenanalys.