Telefon: +46(0)472 180 899

Kurser


Kurser

GLOBAL CONCEPT arrangera kurser inom: legionella kontroll, kyl och pannvatten.

Kurserna sker företrädelsevis hos på kundens anläggning. Omfattningen kan vara ifrån 3 timmar – en heldag, anpassas efter behov.

Ett typiskt kursinnehåll:

Legionella

  • Bakgrund och mikrobiologi
  • Utsatta system och sjukdomsförlopp
  • Förebyggande åtgärder och bekämpning
  • Vägledning och föreskrifter

Vattenbehandling

  • Grundläggande vattenkemi
  • Grundläggande mikrobiologi
  • Systembeskrivning och gränsvärden