Telefon: +46(0)472 180 899

Kemisk rengöring


Kemisk rengöring

KemiskrengoringBeläggningar försämras väsentligt verkningsgraden på energiöverförande ytor och kostar samhället stora summor pengar. I dag är det vanligt att företag med moderat eller större energianvändning har just energi – eller koldioxidreduktion som verksamhetsmål.

Att hålla ytor rena är av största vikt, detta oavsett om det gäller vattenburna system eller luftburna kondensorer.

Beläggningar kan bestå av många olika typer av mineraler (Scaling, pannsten) eller av organiskt material.

Biofilm och porösa organiska beläggningar är de beläggningar som generellt ger största isoleringseffekt och är därför extra viktigt att hålla ytorna så rena som möjligt ifrån.

Redan vid delar av en millimeter har biofilm en betydande negativ påverkan av energiöverföringen.

Generellt kan man också säga att en organisk beläggning har 3- 5 ggr så stor isolerande effekt som en Kalciumkarbonat (kalk)beläggning.

Inför en kemiskrengöring kartläggs följande:

  • Beläggningstyp
  • Vilka olika material finns
  • Praktisk utförande
  • Utsläpp av rengöringslösningen

Skumning förekommer i många olika industriella processer och i avloppsvatten. Skum bildas lätt där ytaktiva och suspenderande ämnen förekommer, samt där luft tillförs.

Skummets stabilitet och utseende varierar beroende det skummande mediets egenskaper.

Negativa effekter som kan upplevas av skumbildning i system:

  • Effektförluster
  • Miljö & drift problem
  • Igensättning av instrument och utrustning

Vid dosering av skumdämpare förebyggs skumbildning i systemet.

Skumdämparen blandas snabbt i systemet och bryter ner skumbubblorna genom att ändra ytspänningen.