Telefon: +46(0)472 180 899

Filtrering


Filtrering
Filtrering är av stor betydelse för den totala funktionen av vattenbehandling i de flesta typer av vattensystem.

Passande filtreringsmetod väljs med hänsyn till vad som skall reduceras och storlek av partiklar och typ av system.

GLOBAL CONCEPT har ett sortiment av filter för olika vattensystem.

 • Partikelfilter
  • Sandfilter
  • Patronfilter
  • Påsfilter
 • Jonbytarfilter
  • Avhärdningsfilter
  • Avsaltningsfilter
 • Membranfiltrering
  • Omvänd Osmos
  • Ultra Filter