Telefon: +46(0)472 180 899

I din bransch


GLOBAL CONCEPT leverera vattenbehandlingslösningar inom industrin och kommersiella fastigheter.

Verksamhet är inriktad inom följande industrigrenar:

  • Livsmedel
  • Kemisk & Petrokemisk
  • Stål & verkstad
  • Fordon
  • Papper och massa
  • Kraft & fjärrvärme
  • Logistik och kylverksamhet
  • Övrig processindustri plast, grafisk, bygg m.m..