Telefon: +46(0)472 180 899

Bakteriebekämpning


Bakteriebekämpning
GLOBAL CONCEPT produktutbud är utvecklat med en miljö och arbetsmiljöhänsyn. Nedan följer några exempel på produktgrupper ur GLOBAL CONCEPT produktutbud för bakteriebekämpning. Samtliga biocider följer biociddirektivet inom EU.

  • Biodispergeringsmedel
  • Biocider, icke oxiderande och oxiderande produkter
  • Dispergeringsmedel och beläggningsinhibitorer
  • Kemikaliefri bekämpning

Utöver kemikalier så ingår olika typer av utrustningen i GLOBAL CONCEPT helhetskoncept. För att designa lämplig behandlingsprogram utför vår representant en systemgenomgång och vattenanalys.