Telefon: +46(0)472 180 899

Ångpannor


Ångpannor
GLOBAL CONCEPT produktutbud är utvecklat med en miljö och arbetsmiljöhänsyn. Nedan följer våra produktgrupper för ångpannor.

  • Dispergeringsmedel
  • Syrereduktionsmedel
  • Alkaliseringsmedel
  • Korrosionsinhibitorer
  • Kombinationsprodukter

Utöver kemikalier så ingår olika typer av utrustningen i GLOBAL CONCEPT helhetskoncept. För att designa lämplig behandlingsprogram utför vår representant en systemgenomgång och vattenanalys.