Telefon: +46(0)472 180 899

GLOBAL CONCEPT levererar kemikalier, utrustning, service och helhetslösningar inom vattenbehandling.

Vår Inriktning är verksamheter inom industrin och kommersiella fastigheter.

Affärsidén är att leverera och utveckla kostnadseffektiva och innovativa lösningar med miljö och arbetsmiljöinriktning.

Vår erfarenhet och kunskap inom vattenbehandling tillsammans med företagets internationella bredd ger oss förutsättningar att ligga i framkant med produktutveckling.

Egen produktion och lokal logistik innebär flexibla och snabba leveranslösningar.

Din partner i dina mål

  • Energibesparing
  • Förbättrat miljö och arbetsmiljöarbete
  • Minskad CO2 belastning

Bakteriebekämpning
I kylvatten och andra vattensystem finns förutsättning för bakterie och legionellatillväxt, GLOBAL CONCEPT använder revolutionerande teknik för bakteriebekämpning.

Fördelarna är överlägsen miljö-, arbetsmiljöprofil och bekämpningseffekt jämfört med konventionella biocider.